Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2021 – Ορισμός δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 100/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης
October 19, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2021 – Έγκριση φακέλου Δημόσιας
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2021 – Ορισμός δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο