Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την επωνυμία Response

Ανακοίνωση Ε.Λ.Γ.Α. για τον πίνακα Πορισμάτων εκτίμησης ζημιών – παγετός 12/4/2021 Πτολεμαϊδας
November 24, 2021
Κ.Ε.Δ.Ε. – Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ 1/2021
December 1, 2021

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την επωνυμία Response

ptolemaios

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Ημερ.:24/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πληροφ.:Δ.Σουφερλή
e-mail:souferli@ptolemaida.gr
Τηλέφ.: 2463350130
Fax:2463350131

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ RESPONSE

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ RESPONSE

A/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
1ΔΑΛΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΥΡΙΔΙΚΗ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο