Αντιπυρική Περίοδος Μάιος – Οκτώβριος 2021

Ανάρτηση στρατολογικών πινάκων αρρένων γεννηθέντων το έτος 2005
May 13, 2021
Εκδήλωση με θέμα “Απολιγνιτοποίηση Μιά Επιλογή Πολιτικής με τι Κόστος;
June 2, 2021

Αντιπυρική Περίοδος Μάιος – Οκτώβριος 2021

Αντιπυρική Περίοδος Μάιος – Οκτώβριος 2021

Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας   Υποχρέωση όλων μας η αποψίλωση οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο βάσει του Νόμου 3852/2010 και βεβαιώνεται η ισόποση δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο