Ανακοινώσεις

December 15, 2016

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 2016 – Παράταση μέχρι 22/12/2016

[…]
December 14, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ 19/12/2016

[…]
December 12, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016

[…]
December 12, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016

[…]
December 6, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αριθμός Θέσεων : 2)

[…]
December 2, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
December 2, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

[…]
December 2, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
November 30, 2016

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
November 29, 2016

ΚΟΙΠΠΑΠ – Επαναληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Συμβάση Μίσθωσης Έργου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο