Ανακοινώσεις

December 1, 2021

Κ.Ε.Δ.Ε. – Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ 1/2021

[…]
November 24, 2021

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την επωνυμία Response

[…]
November 24, 2021

Ανακοίνωση Ε.Λ.Γ.Α. για τον πίνακα Πορισμάτων εκτίμησης ζημιών – παγετός 12/4/2021 Πτολεμαϊδας

[…]
November 24, 2021

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόδοσης θέσης των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας

[…]
November 23, 2021

Ανακοίνωση διαχειριστικής επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

[…]
November 16, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[…]
November 12, 2021

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ.

[…]
November 11, 2021

Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

[…]
November 5, 2021

Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδερμής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2021

[…]
November 5, 2021

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την “Υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Εορδαίας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο