Ανακοινώσεις

February 1, 2022

Μία διδακτική ώρα αργότερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 28, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

[…]
January 27, 2022

Μία διδακτική ώρα αργότερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 26, 2022

Απογραφή πληθυσμού 2021

[…]
January 26, 2022

Μία διδακτική ώρα αργότερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 26, 2022

Οριστικοί πίνακες συμμετεχόντων πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 25, 2022

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 26-01-2022

[…]
January 24, 2022

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 25-01-2022

[…]
January 23, 2022

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 24-1-2022

[…]
January 21, 2022

Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο