Ανακοινώσεις

February 27, 2022

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 25, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε : Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τριών πτυχιούχων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για το προγράμματα ΠΑγΟ 2021-2022

[…]
February 15, 2022

1ο Σύνταγμα Πεζικού : Ανακοίνωση εκτέλεσης βολής στο πεδίο βολής Μεσόβουνου Εορδαίας στις 21-02-2022

[…]
February 8, 2022

Στις 9:15 η έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 8, 2022

Προϋπολογισμός κληροδοτήματος “Δημητρίου Γ. Τσίρου” οικονομικού έτους 2022

[…]
February 8, 2022

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 3, 2022

Λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 4-2-2022.

[…]
February 2, 2022

Λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 03-02-2022.

[…]
February 1, 2022

Μία διδακτική ώρα αργότερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 28, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

[…]
Accessibility
Κλείσιμο