Ανακοινώσεις

February 18, 2021

ΝΕΟ Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 19-2-2021.

[…]
February 16, 2021

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 14, 2021

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 10, 2021

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 22-2-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας

[…]
February 9, 2021

Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για το έτος 2020.

[…]
February 5, 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης έτους 2021

[…]
February 5, 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2021

[…]
January 26, 2021

Διευρυμένο ωράριο Κέντρου Υγείας Πτολεμαϊδας

[…]
January 19, 2021

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

[…]
January 18, 2021

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο