ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤοΠΦΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
October 2, 2018
ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”
October 3, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤοΠΦΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της διοικούσας επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

Accessibility
Κλείσιμο