ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ : ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017-2018
August 3, 2017
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/8/2017
August 8, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ

www.ypes.gr

Διαδρομή: Υπουργείο/Πολιτικές και Δράσεις/ Διεθνή & Ευρωπαϊκα Θέματα ΟΤΑ/ Τεκμηρίωση σε θέματα Διεθνούς Προσανατολισμού Αυτοδιοίκησης/Μελέτες, εκδόσεις, έρευνες / Υπουργείων

url: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/TekmThemDiethProsAut/Ypoyrgeion/

κλικ για το σχετικό υπ αριθμ. 25584/26-7-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Accessibility
Κλείσιμο