ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗ
February 20, 2018
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
February 22, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Πτολεμαΐδα 21 / 2 /2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατόχους αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου εμπορίου, πλανόδιων καντινών και στάσιμου εμπορίου) αρμοδιότητας του Δήμου Εορδαίας ότι, όσοι δεν έχουν ήδη θεωρήσει την άδεια τους μέχρι 13 Νοεμβρίου 2017 (και σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4264/2014), πρέπει να τις θεωρήσουν έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για τη θεώρηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (αφορά εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και λοιπές οργανωμένες αγορές),
γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
3. Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών,
4. Βεβαίωση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων με τις μεταβολές από το taxis,
5. Φορολογική ενημερότητα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα,
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες στο Δ. Εορδαίας σχετικά με τη λαϊκή αγορά (ημερήσιο τέλος, ημερήσιο δικαίωμα), το αληθές της οποίας θα διασταυρωθεί από το Δήμο,
8. Πιστοποιητικό υγείας (για όσους πωλούν τρόφιμα).

Για περισσότερες πληροφορίες (και για τα όρια του αρθ. 21 του Ν. 4497/2017) παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου που βρίσκεται στο εμπορικό   πολύκεντρο ή    να τηλεφωνήσουν στο           246 305 52 43 (Τσακίρης Νίκος).

Η Αν. Δ/ντρια
Αγγελίδου Φωτεινή

Accessibility
Κλείσιμο