ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αριθμός Θέσεων : 2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
December 5, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016
December 12, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αριθμός Θέσεων : 2)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016

Από 07/12/2016 Έως Και 16/12/2016

Ώρες κατάθεσης αιτήσεων από 08:30πμ έως 14:00μμ

στις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο Προσωπικού, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Accessibility
Κλείσιμο