ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΑμΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
November 14, 2017
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1/2017
November 16, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΑμΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΗΛ. 246 335 01 33

Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                                                   Πτολεμαΐδα  15/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε εκτέλεση των 315/2016 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2017, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  1. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας.
  4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2017, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.
  5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2016.

 

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 246 335 01 33, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 246 335 01 04 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής 246 335 04 21
  2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου. 246 335 03 00
  3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου. 246 335 05 00

 

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Accessibility
Κλείσιμο