Ανακοίνωση Στρατολογίας για την δυνατότητα κατάθεσης Δελτίου Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (κλάση 2023)

Ενημερωτικό υλικό για τη λοίμωξη από τον Κορωνοϊό
March 12, 2020
Μείνε σπίτι και Τηλεφώνησε – Είμαστε εδώ για σένα 2463053154
March 18, 2020

Ανακοίνωση Στρατολογίας για την δυνατότητα κατάθεσης Δελτίου Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (κλάση 2023)

Δυνατότητα κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (Κλάση 2023) χωρίς προσέλευση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

 

 

 Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο εδώ και αφού το συμπληρώσουν και το υπογράψουν, να το αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ σε μορφή pdf, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται εδώ σε μορφή pdf. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που υπάρχει εδώ.
Accessibility
Κλείσιμο