Ανακοίνωση Κοινότητας Σπηλιάς σχετικά με την αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και καθαρισμό ιδιόκτητων οικοπέδων

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας – Λειτουργία υποστηρικτικού εργαστηρίου κατασκευής κοσμήματος και λόγου
November 5, 2019
Ο.Α.Ε.Δ. – Ξεκινά πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
November 20, 2019

Ανακοίνωση Κοινότητας Σπηλιάς σχετικά με την αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και καθαρισμό ιδιόκτητων οικοπέδων

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Σπηλιά 21/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. 21274

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΙΑΣ

Πληρ.  Κουρπουανίδης Κωνσταντίνος

Τηλ:  697 331 36 26

246 302 14 33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι οικοπέδων να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων τους,  την οποία αποκλειστική ευθύνη φέρουν, το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου 2020. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας,  και εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από τους οικοπεδούχους,  ο Δήμος νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου εφαρμόζοντας το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και   την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη.

Αναλυτικότερα  με απόφαση του Δήμου θα  γίνει ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων», σε όσους ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν. Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

Ο Πρόεδρος  ζητά τη συνεργασία σας,  ώστε να μην χρειαστεί να επιβληθούν πρόστιμα που η αξία τους θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι αν καθαρίσετε μόνοι σας τις ιδιοκτησίες σας, αλλά και  για να συμβάλουμε όλοι στη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της κοινότητας Σπηλιάς  και του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

Ο Πρόεδρος

Της Κοινότητας Σπηλιάς

 

Κωνσταντίνος Κουρπουανίδης

Accessibility
Κλείσιμο