Ανακοίνωση διαχειριστικής επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
November 16, 2021
Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόδοσης θέσης των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας
November 24, 2021

Ανακοίνωση διαχειριστικής επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

Ανακοίνωση διαχειριστικής επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

σχετικά με την κάλυψη δαπανών για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μπορούν να καλυφθούν από Δημόσιο Φορέα αλλά και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες εφόσον οι ιατρικές δαπάνες που αυτές αφορούν , δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Δημόσιο Φορέα που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων, από Έσοδα του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για το έτος 2021.

Ανακοίνωση ΑΔΑ: 9ΚΚΥΩΡ6-ΕΡΣ

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-ada

Accessibility
Κλείσιμο