Ανακοίνωση για χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου.

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.
October 8, 2021
Καμπάνια ενημέρωσης : Covid-19 & Εμβολιασμός – Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν
October 25, 2021

Ανακοίνωση για χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛ.: 2463022857

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

 

    Όσοι αμπελοκαλλιεργητές χρειάζονται βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου παρακαλούνται να προσέρχονται  στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Εορδαίας στα γραφεία μας στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο) κατόπιν  ραντεβού (τηλ: 24630-22857-57061-81606),  για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις  01-11-2021 μέχρι 31-12-2021.

     Επίσης οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σκαναρισμένα στο email:  plagerinou@ptolemaida.gr  (Πλαγερινού Κυριακή).

  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός(1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

  Επίσης βεβαίωση μόνο  για ένα (1) στρέμμα  μπορούν να πάρουν  από την υπηρεσία μας  αμπελουργοί που έχουν αμπελώνες εκτάσεως μεγαλύτερης του ενός στρέμματος.

     Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία ) & ηλεκτρονικά.    ΜΟΡΦΗ .xls    ΜΟΡΦΗ .pdf
  2. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο ή αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού όπως ( Ε9, δήλωση κτηματολογίου, τίτλοι κατοχής κ.α.)
  3. Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.

ΠΤΟΛ/ΔΑ 20/10/2021                                                                              Η Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο