Αρ. Απόφασης 104/2016 – Αναβολή της Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ » Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο