Αρ. Απόφασης 66/2016 – Ανάθεση εργασιών καθαρισμού κοινοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ & WC δημοτικών χωρών του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο