Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας».

Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 9-12-2020.
December 7, 2020
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 09/12/2020
December 8, 2020

Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας».

ptolemaios

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  08-12-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας».

 

Με την υπ. αριθμ. 84705/3-12-2020 του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισμού 71.057,95 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη θα περιλαμβάνει την κατασκευή 6 ραμπών και 8 WC ΑμεΑ, ενώ βασικός στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στους χώρους των σχολείων, η βελτίωση των υποδομών καθώς και η αναβάθμιση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου επιμερίζεται ως εξής:

  • Ποσό 520,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
  • Ποσό 537,95 € από Ιδιους Πόρους του Δήμου Εορδαίας.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο