Αρ. Απόφασης 42/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Accessibility
Κλείσιμο