Αρ. Απόφασης 41/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο: «Ανέγερση 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Πτολεμαΐδας» στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Accessibility
Κλείσιμο