Αρ. Απόφασης 99/2016 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας » – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο