Αρ. Απόφασης 63/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν τιμολόγια παρελθόντων οικονομικών ετών

Accessibility
Κλείσιμο