Αρ. Απόφασης 21/2016 – Έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2016

Accessibility
Κλείσιμο